tinh hoa hồn việt

Trầm Việt – Tinh Hoa Hồn Việt Độ bóng tự nhiên của gỗ trầm hương. Đeo càng lâu, vòng càng thơm do nhiệt độ cơ thể giúp tinh dầu trầm được lan tỏa

Đặt hàng